معرفی کتاب آموزش و کاربرد نرم افزار DigSilent

از برق قدرت می توان بعنوان یک صنعت مادر نام برد که هرچقدر میزان سطح دانش و توانایی افراد مرتبط با این صنعت بالاتر باشد ، بهره وری و کارایی در صنعت کشور نیز بهبود خواهد یافت. امروزه تمام مهارت های مهندسی با رایانه ها ترکیب شده و البته چاره ای هم نیست ، چراکه افزایش حجم اطلاعات باعث پیچیده شدن محاسبات می گردد و نیاز به محاسبه گر های قدرتمند دارد تا بدون اشتباه و خستگی در کنار مهندسین بتوانند چرخ های صنعت را به چرخش در آورند. براساس همین نیاز اقدام به تالیف و انتشار این کتاب گرفته شد تا بتواند به عنوان یک مرجع برای آموزش و کسب مهارت مهندسین و دانشجویان بکار گرفته شود.

نام کتاب: آموزش و کاربرد نرم افزار DigSilent

ناشر: انتشارات الیاس

مولف: مهدی بقالها

تعداد صفحات: 377 صفحه

CD همراه کتاب شامل: نسخه اصلی نرم افزار DigSilent

در کتاب آموزش و کاربرد نرم افزار DigSilent در فصل های اولیه به معرفی امکانات و قابلیت های نرم افزار پرداخته شده و سپس با یک روش پویا به کاربر کمک می نماید تا بصورت گام به گام یک پروژه را در قالب تمرین ساخته و اجرا نماید و در فصل های بعد ماژول های محاسباتی نرم افزار بصورت جداگانه معرفی و نحوه کار با آنها آموزش داده می شود.

کامل ترین روش برای معرفی یک کتاب خواندن فهرست مطالب داخل آن می باشد که به همین منظور در ادامه فهرست مطالب داخل کتاب را قرار داده ایم.

فهرست مطالب

دیباچه نویسنده 19

مقدمه  21

فصل اول 

آشنایی با محیط نرم افزار  23

1-1 ورود به برنامه و حساب های کاربری Log on & User Accounts. 24

1-1-1 ورود به حساب کاربری Administrator 25

2-1-1 ورود به حساب کاربری Demo. 26

3-1-1 ورود به حساب کاربری معمولی User Account 26

2-1 واسط کاربر User Interface. 27

3-1 معرفی قسمت های مختلف صفحه اصلی نرم افزار. 29

4-1 نوار منو اصلی. 31

5-1 نوار ابزار اصلی. 31

6-1 تنظیمات کاربر User Settings. 39

1-6-1 تنظیمات در زبانه General 40

2-6-1 تنظیمات در زبانه Graphic Windows. 41

3-6-1 تنظیمات زبانه Data manager 42

4-6 -1 تنظیمات زبانه Output Window.. 42

5-6-1 تنظیمات زبانه Functions. 43

6-6-1 تنظیمات زبانه Directories. 43

7-6-1 تنظیمات زبانه Editor 44

7-1 پنجره خروجی Output Window.. 44

1-7-1 تشخیص نوع پیام از روی رنگ... 46

فصل دوم 

ساختار کلی یک پروژه در نرم افزار DigSilent 49

1-2 طبقه بندی اطلاعات در پوشه ها 50

1-1-2  پوشه کتابخانه Library. 51

2-1-2 پوشه مدل شبکه Network Model 52

3-1-2  پوشه طرح های عملیاتی Operation Scenarios. 53

4-1-2  پوشه نوع بررسی پروژه Study cases. 54

5-1-2 پوشه تغییر تنظیمات Chang settings. 54

2-2 نحوه ساخت یک پروژه جدید 54

1-2-2 روش شماره یک - استفاده از منوی اصلی. 54

2-2-2 روش شماره دو - استفاده از پنجره مدیریت داده ها 55

3-2 مدیریت داده ها Data Manager 58

1-3-2 افزودن یک آیتم جدید به پروژه با استفاده از پنجره مدیریت داده ها 61

2-3-2 ویرایش اطلاعات المانها در پنجره مدیریت داده ها 62

3-3-2 پنجره ورودی فرمان Input Window Commands. 62

4-2 نوع بررسی پروژه  Study Case. 65

1-4-2 ویرایش و تنظیم پنجره نوع بررسی پروژه 65

2-4-2 ساختن نوع بررسی پروژه جدید  New Study Case. 67

3-4-2 فعال یا غیر فعال نمودن نوع بررسی پروژه  Activate & Deactivate. 68

4-4-2 پیکر بندی نوع بررسی پروژه برای استفاده کاربر در محاسبات.. 69

5-2 پنجره تنظیمات پروژه 71

6-2 معرفی جعبه ابزار المانها Toolboxes of Elements. 74

7-2 آشنایی با اِلِمانهای گرافیکی و استفاده از آنها در پروژه 75

1-7-2 محدوده المانها  Cubicles. 77

2-7-2 قرار دادن المان ترمینال Terminal ( گره Node ) در پروژه 78

3-7-2 استفاده از باسبارهای استاندارد در پروژه 80

1-3-7-2 باسبار ساده  Single Busbar System... 80

2-3-7-2 باسبار ساده همراه با شبیه ساز کلید مدار شکن Single Busbar system with tie Breaker 81

3-3-7-2 باسبار دوبل ساده Double Busbar System... 81

4-3-7-2 باسبار دوبل همراه با شبیه ساز کلید مدار شکن Double Busbar system with tie Breaker 82

5-3-7-2 باسبار یک و نیم کلید 1 1/5 Busbar System... 82

6-3-7-2 باسبار دوبل به همراه شبیه ساز کلید مدار شکن (Circuit Breaker) و کلید بای پَس (Bypass) 83

4-7-2 معرفی و کار با خطوط انتقال Transmission Lines. 84

1-4-7-2 بخش بندی یک خط Section.. 85

5-7-2 ساخت یک زیر پروژه Subsystem... 86

1-5-7-2 برقراری ارتباط یک پروژه با زیر پروژه 86

6-7-2 ویرایش المانها برای انجام محاسبات.. 88

1-6-7-2 وارد نمودن پارامتر ها به روش دستی. 88

2-6-7-2 وارد نمودن پارامتر ها با استفاده از کتابخانه عمومی نرم افزار. 89

3-6-7-2 وارد نمودن پارامتر ها با استفاده از کتابخانه پروژه 90

4-6-7-2 دید کلی به المانها جهت ویرایش.. 91

8-2 فعال و یا غیر فعال نمودن یک پروژه 92

9-2 وارد نمودن و یا خروجی گرفتن از اطلاعات Import - Export 93

10-2 پنجره تنظیمات صفحه گرافیکی. 94

1-10-2 زبانه Basic Attributes. 94

2-10-2 زبانه Text Boxes. 95

3-10-2 زبانه Switches. 95

11-2 ارتباط پنجره گرافیکی با پایگاه داده ها 95

12-2 معرفی پنجره های گرافیکی  Graphic Window.. 97

1-12-2 پنجره شبکه  Grid. 98

1-1-12-2 ساخت یک شبکه جدید New Grid. 100

2-12-2 پنجره دیاگرام تک خطی Single Line Graphic. 100

3-12-2 پنجره پانل ابزار مجازی  Virtual Instrument Panel 101

1-3-12-2 معرفی آیکون های پانل ابزار مجازی در نوار ابزار اصلی. 102

2-3-12-2 نحوه ساخت و تنظیم (ویرایش) یک نمودار در پانل ابزار گرافیکی. 104

13-2 لایه های گرافیکی در یک پروژه Graphic Layers. 110

1-13-2 انواع لایه های گرافیکی. 112

14-2 تحلیل و محاسبات در نرم افزار Analysis & Calculations in DigSilent 114

1-14-2 نتایج حاصل از محاسبات Results Of Calculations. 118

2-14-2 مقایسه نتایج حاصل از محاسبات با یکدیگر  Comparisons Between Calculations. 120

3-14-2 پنجره تنظیمات مقایسه نتایج  Set of Comparison Cases. 121

15-2 استفاده از رنگ ها برای نشان دادن حالات دیاگرام ها و نتایج حاصل از محاسبات در پروژه 122

فصل سوم 

ساختن یک پروژه با تمرین گام به گام 123

1-3 گام اول: ساختن محیط پروژه 125

1-1-3 ورود به برنامه Logon.. 125

2-1-3 راه اندازی برنامه آموزشی (مدیریت خودآموز) 125

3-1-3 نام گذاری پروژه و ورود به آن. 127

4-1-3 تغییر نام نوع بررسی پروژه Study Case. 129

5-1-3 غیر فعال و فعال نمودن ، بستن و بازخوانی پروژه 130

2-3 گام دوم: وارد نمودن المانها به پروژه 131

1-2-3 نحوه اجرا 131

2-2-3 وارد نمودن المان باسبار (Busbar) به پروژه 132

3-2-3 وارد نمودن المان تراسفورماتور به پروژه 133

4-2-3 وارد نمودن المانهای ماشین آسنکرون و شبکه خارجی به پروژه 135

5-2-3 ویرایش و مقدار دهی به المانهای پروژه 136

1-5-2-3 باسبارها 137

2-5-2-3 ترانسفورماتورها 141

3-5-2-3 المان شبکه خارجی. 142

4-5-2-3 ماشین های آسنکرون. 143

6-2-3 محاسبات پخش بار بر روی پروژه 143

7-2-3 محاسبات اتصال کوتاه 147

3-3 گام سوم: کار با مدیریت داده ها 151

1-3-3 کپی نمودن اطلاعات یک المان در المانهای مشابه دیگر. 151

2-3-3 وارد نمودن المان خط به پروژه 153

3-3-3 وارد نمودن المان بار به پروژه 156

4-3-3 انشعاب گرفتن از یک خط. 158

5-3-3 محاسبه پخش بار بر روی پروژه 165

1-5-3-3 تحلیل نتایج پروژه با استفاده از رنگ بندی.. 165

2-5-3-3 رفع مشکل المانهای پروژه 168

6-3-3 محاسبات اتصال کوتاه بر روی پروژه 168

4-3 گام چهارم: ساختن قسمت دوم پروژه در پنجره شبکه جدید 170

1-4-3 وارد نمودن المانها به شبکه Part 2 در قسمت دوم پروژه 170

1-1-4-3 وارد نمودن باسبار دوبل به پروژه 171

2-1-4-3 وارد نمودن بقیه المانها به پروژه 171

2-4-3 اضافه نمودن شاخه جدید به محدوده (Cubicles) در یک باسبار. 171

3-4-3 ویرایش و مقدار دهی به المانهای وارد شده در پروژه 174

1-3-4-3 اطلاعات باسبارهای دوبل. 175

2-3-4-3 اطلاعات خطوط. 176

3-3-4-3 اطلاعات بارها 177

4-3-4-3 اطلاعات ژنراتورها 180

4-4-3 محاسبات پخش بار بر روی قسمت دوم پروژه 182

1-4-4-3 استفاده از توابع کنترل کننده ثانویه. 183

5-3 گام پنجم: یکپارچه سازی پروژه با اتصال شبکه ها به یکدیگر. 188

1-5-3 اعمال تغییرات در شبکه ها برای ارتباط با یکدیگر. 191

2-5-3 کپی نمودن المان ترمینال از شبکه Part1 به شبکه Part2. 192

3-5-3 وارد نمودن المان ترانسفورماتور برای ارتباط الکتریکی بین دو شبکه. 192

4-5-3 محاسبات پخش بار بر روی پروژه 193

6-3 گام ششم: آشنایی با سیستم شبیه ساز راه اندازی موتور های آسنکرون. 194

1-6-3 اصلاحات در پروژه 194

2-6-3 کامل نمودن دیاگرام در شبکه Part2. 195

3-6-3 مقدار دهی به المانهای وارد شده به شبکه. 196

4-6-3 تنظیم ژنراتور ها برای تولید توان در شبکه. 201

5-6-3 شبیه سازی راه اندازی موتور. 202

6-6-3 تعیین گشتاور راه اندازی و ایجاد راه انداز موتور (درایور) MDM.. 206

7-3 گام هفتم: آشنایی با محاسبات تحلیل گذرای شبکه. 210

1-7-3 اجرای کنترل کننده ها برای ژنراتور. 210

1-1-7-3  قاب کنترل کننده ماشین های سنکرون. 210

2-7-3 تنظیمات جهت شبیه سازی اتصال کوتاه گذرا در شبکه. 215

1-2-7-3 تعریف خطا های گذرا در شبکه. 216

3-7-3 مشاهده نتایج تحلیل گذرا 222

فصل چهارم 

محاسبات پخش بار Load Flow   225

1-4 پارامتر های محاسباتی پخش بار. 227

1-1-4 تنظیمات زبانه Basic Options. 227

2-1-4 تنظیمات زبانه Active Power Control 229

3-1-4 تنظیمات زبانه Advanced Options. 231

4-1-4 تنظیمات زبانه  Iteration Control 233

5-1-4 تنظیمات زبانه Outputs. 234

6-1-4 تنظیمات زبانه Low Voltage Analysis. 236

/ 0 نظر / 381 بازدید